Bilgi Swap Nedir? Forex Swap Hesaplama

Paso

666
Sayfa Yöneticisi
13 Nis 2021
95
0
34
swap_nedir_logo.jpg

Swap, etimolojik kelime açılımı yönünden, takas anlamına gelerek, iki taraf arasında karşılıklı olarak, belirli bir zaman boyunca nakit akışı esnasında, değişiklik yapmak adına yapılan bir anlaşmadır. Genel itibari ile, iki taraf arasında sözleşme başlatıldığında, bu nakit akış serilerinden en az birisi, faiz oranı, döviz kuru, hisse senedi fiyatı veya emtia fiyatı gibi sabitlenmiş veya sabit olmayan bir değişken tarafından belirlenmektedir.​

Swap Nedir?

Kavramsal açıdan, swap nedir? forex swap hesaplama mantığı gereği, vadeli sözleşmelerden oluşan bir portföy adını alarak veya bir tahvilde kısa bir pozisyonla birleşmiş bir uzun pozisyon olarak da yer edinebilmektedir.

Swap Bedelleri İle İlgili Kurallar

-Finans dünyasında, swap nedir? forex swap hesaplama kuralları gereği, bir tarafın varlığının değerlerini veya nakit akışlarını, diğeriyle takas ettiği veya takas edebileceği bir türev türündeki sözleşmesidir.

-İki nakit akışından biri sabit olup, biri değişkendir ve endeks fiyatına, faiz oranına veya döviz kuruna göre değişir.

-Swaplar, halka açık bir borsa piyasasında, işlem gören opsiyonlar şeklinde olup ve vadeli işlemlere karşı tezgah altı piyasada özel olarak işlem gören, kişiler tarafıdan özelleştirilmiş sözleşmelerdir.

-Basit faiz oranı ki bu, sabit dalgalı bir anlaşmaya tekabül eder ve diğeri ise, para birimlerine dayanan ve onlara göre değişen swaplardır. Bunlar en yaygın ve en temel iki swap türüdür.


Forex'te, tüm işlemler iki günlük bir zaman çizelgesine sahiptir. Bu sürenin sonunda, bir yatırım adamı, ödünç almış olduğu, bedel için ödeme yapmak yerine bu işlem içerisinde kalmak isterse, bu fonları elinde tutmak ve pozisyonunu başka bir günde de sabit tutabilmek adına faiz ödemesi gerekir.

Swap oranı, işlem gören iki para birimi arasındaki faiz oranı farkını temsil etmektedir. Faiz oranları, piyasa koşullarından etkilendiğinden dolayı, takas oranları sürekli değişim halindedir. Bir döviz çifti için mevcut takas oranı biliniyorsa eğer ve de kişi pozisyonunu bir gece için sabit tutmaya karar verir ise, borçlu olacağı ya da tahakkuk ettireceği swap için yenileme ücretini kolayca hesaplayabilir.

Bu bilgi, kişinim pozisyonunu açık ve sabit tutmasının ya da taşıma maliyeti kıstasını anlamasına oldukça yardımcı olacaktır. Ve riski azaltmak için potansiyel riskler ve ödüllerin yanı sıra bu durum, taşıma maliyeti kıstasını da tartabilmesine izin verecektir.

Forex Swap Hesaplama

Bir döviz çifti için swap ücretini doğru bir şekilde hesaplayabilmek adına, söz konusu döviz çifti için mevcut swap oranı, bu işlemdeki net pip değerini ve pozisyonunu korumak istediği gün sayısının bilinmesine bağlıdır.

Swap ücretlerini hesaplamanın formülü oldukça basittir;

Swap = (pip değeri) x (takas oranı) x (gece sayısı) / 10

Bir swap örneği adına, bahsi geçen pip değeri, işlem yapan forex yatırımcılarının, karşılaştıkları ekranlarda alış ve satış fiyatlarının arasındaki farka denir. Bu aralık, pip cinsinden hesaplanmaktadır. Yani aslında, pip, yapılan alış ve satış farkı için oluşacak, en küçük fiyat aralığı olarak da geçmektedir.

Forex'teki kazançlar veya kayıplar, yatırımcının, başlangıç pozisyonuna göre pip hareketi yani, pozitif ya da negatif olacak şekilde ifade edilir.

Tek bir pipin, dolar ya da TL cinsinden değeri, pozisyonun büyüklüğüne, yani, belirli bir para biriminin ne kadarının satın alındığına göre ve söz konusu para birimlerinin güncel döviz kuruna göre belirlenir.

Farklı döviz çiftleri için mevcut takas oranları, aracı kurumlar tarafından hesaplanır ve yatırım hesabı aracılığıyla her gün kullanıma sunulur. Yatırımcılar, bu hazır oranları alıp, formülasyon kolaylıkla yerleştirebilirler.

Gece sayısı ise, yatırımcının pozisyonunu korumak istediği ek günlerin sayısını belirtir. Forex'te, swap örneği için, faiz genellikle günlük bir oranda alınır, ancak bu ücretler işlendiği zaman, aracı kurumlar arasında değişebilir.

Swap İle İşlem Stratejisi

Forex'te swap işleminin ana stratejisi, açık bir yatırımcının, pozisyonunu ertesi güne taşıyabilmesi için para yatırma veya çekme işlemine dayanır. Forex'te, büyük kaldıraç şeklinde ödünç verilen paranın kullanılmasına izin veren marjinal bir yatırım sistemi kullanılır. Böylece, swap hesaplaşması valörlü olarak bir pozisyon ertesi güne taşındığında, bankalar arası kredilendirme kuralları yürürlüğe girmektedir.

Forex swap işlemleri, doğrudan her bir para birimi için merkez bankalarının faiz oranlarına bağlıdır. Satılan para birimi ödünç verilirken, satın alınan çiftin para biriminin yatırıldığı belirtilebilir. Para çiftindeki döviz kurları arasındaki fark ne kadar büyükse, swap miktarı o kadar büyük olur.

Bir döviz çifti alıp satılmasına bağlı olarak, hesaba bir swap yatırılacak veya çekilecektir. Pozitif bir swap, açık bir pozisyonun her transferi için yatırımcının hesabına yatırılan bir takastır. Düşük faizli bir para birimine karşı yüksek faizli bir para birimi satın almaktan ortaya çıkar.

Swapların miktarı, para birimlerinin oranları ile komisyoncu kurumun kredi veren kuruluşlarla çalıştığı koşullar arasındaki farklara bağlı olarak değişir. Bu sebeple, aynı para çiftleri için swapların miktarı, komisyoncuya bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Az ya da çok oranda veya eşit derecede faiz oranlarına sahip döviz çiftleri durumunda, hem alım hem de satım swapları negatif olabilir.

Faiz oranları arasındaki fark sayesinde swaplar ekstra kar elde etmeyi sağlar ve hatta piyasada uzun vadeli trendler oluşturabilir. Pozitif swap kullanmaya dayalı stratejiye Carry trade denir. Stratejinin fikri, mümkün olduğu kadar uzun süre yani, swap hesaplaşması valörlü olarak, pozitif bir takas ile pozisyonları tutmaktır. Maksimum swap elde etmek için, içerdiği para birimlerinin faiz oranları arasında büyük fark olan bir döviz çifti seçilmelidir. Düşük faiz oranlı olana karşı, yüksek faizli para birimi satın alarak, bu pozisyonu elde etmek için her gün iyi bir pozitif swap elde edilebilir.

Swapsız Forex-İslami Forex

İslami Forex hesapları olarak da bilinen swapsız forex yatırımcı hesapları içi, Forex sitesi tarafından müslüman yatırımcıları da düşünerek geniş çapta hizmet vermektedir.

Bu hesaplar için, İslami dini inançlara ve yaşayışa uygun şekilde hareket edilip uygulanır. Dolayısıyla da sadece, müslüman müşterilere sunulmaktadır. İslami hesaplar, yatırımcılarına pozisyonlarını sınırsız bir süre boyunca tutma fırsatı verir. Bu işlem koşulları gereği zorunludur.

İslam dini kuralları doğrultusunda, taraflardan birinin başka bir taraftan ödemesi veya faiz alması gereken herhangi bir yatırım işlemi yasaktır. Swaplar bu kategoriye girdiğinden, yeterli kanıtı sağlayan ve İslami düzeyde işlem yapmak istediğini belirten herhangi bir müşteriye, bir gecede tutulan pozisyonlarda herhangi bir swap veya devir faizinin uygulanmadığı veya tahakkuk etmediği bir swapsız forex yatırım hesabı verilemektedir.

Uzun süre değişken pozisyon tutarak, swapsız kurumları kar amacıyla kötüye kullanan herhangi bir müşteri, dalgalı pozisyonlarını derhal kapatır. Müşteri bu tür uygulamaları durdurmak için uygun önlemi almazsa, bu hizmeti veren şirketler, derhal ve hızlıca kapatmaya zorlanacaktır.

Müslüman olmayan müşteriler ya da Forex yatırımcıları için, swapsız hesaplar uygun değildir. Swapsız bir hesap açmak için, ilgili sitelerin öncelikle çevrimiçi hesap açma formuna gidilir ve ardında swapsız hesap seçeneği seçilir ve gerekli İslami kanıt gösterilerek ilgili hesap açılır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst