Bilgi Rsı Nedir? Rsı İndikatörü Nasıl Yorumlanır?

Paso

666
Sayfa Yöneticisi
13 Nis 2021
95
0
34
RSI-logo.jpg

İngilizcedeki açılımı, "The Relative Strength Index" adı olan bu kısaltma, esasen Türkçe karşılığı olarak "Göreceli Olan Güç Endeksi" şeklinde çevrilebilir.

RSI Nedir?

Bu terim aslında, fiyat hareketlerinin hız değişimlerindeki dalgalanmayı ölçen bir momentum osilatörü, yani elektronik bir düzendir. Bu elektronik düzen, sayısal olarak sıfır ile yüz değerleri arasında yer alan, bir aralıkta salınım gösterir. Geleneksel olarak, rsı yetmiş sayısal değerinin üzerinde olduğunda, fazla satın alım gerçekleşmiş olup, otuz sayısal değerinin altında olduğunda ise, fazla satış yapılmış olarak kabul edilir.

Özetle, göreceli güç endeksi denilen bu terim, bir hisse senedi veya başka bir finansal varlığın fiyatındaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını değerlendirmek için, en güncel olan fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen ve teknik analiz sisteminde kullanılmasını sağlayan bir göstergedir.

Teknik analiz ise, esasen, gelecekteki eğilimleri ve fiyat hareketini denemenin ve tahmin etmenin bir yolu olarak, önceki piyasa olaylarını inceleme uygulamasına verilen addır.

RSI İndikatörü Nasıl Yorumlanır?

Hisse senedi, tahvil veya diğer başka finansal varlıkların temel en önemli hedefi, bu göstergenin öncelikle değerlerinin doğru şekilde anlaşılmasından mütevellit, emin olunabilmesi adına önem teşkil eder. Yani, rsı indikatörü nasıl yorumlanır sorusunun cevabının asıl önemi, göstergenin verdiği değerleri ve sonuçları, işe yarayacak şekilde ve doğru bir yorum ile okuyabilmekte yatar.

Gösterge, yetmiş sayısal değerinin üzerindeyken, yüksek oranda satın alım gerçekleştirilmiş ve otuz sayısal değerinin altındayken ise, fazla satım gerçekleşmiş olarak kabul edildiği bilinir.

Bu genel kabul edilebilir düzeyler, gerektiğinde şartlara ve ortama göre, daha iyi reaksiyon gösterebilecek şekilde de değişiklik yapılabilmektedir. Mesela, bir koşulda, sıklıkla aşırı alım değeri sürekli yetmiş sayısına ulaşıyor ise, bu seviye seksen değerine ayarlanabilir. Fakat bunun dışında, aslında güçlü alım ve satım davranışlarının eğilimleri gerçekleşirse, rsı indikatörünün uzun süreler boyunca aşırı alım ve satım durumunda kalması normal karşılanır.

Birçok yatırımcı, aşırı yükselimleri daha iyi tanımlayabilmek adına, güçlü bir eğilim olduğunda % 30 ile % 70 seviyeleri arasında yatay bir eğilim çizgisi uygulayacaktır. Bir finansal piyasa varlığının fiyatı, uzun vadede olduğunda, yüksek alım veya yüksek satım seviyelerini değiştirmek genellikle gereksiz olacaktır.

Mesela, başka bir yorumlama yapılırsa; gösterge değeri, 40 ile 50 bölgesi arasında destek görevi görerek, 40 ila 90 aralığında kalma eğiliminde olur. Düşüş trendi piyasası sırasında gösterge, direnç görevi gören 50-60 bölgesi ile 10 ila 60 aralığında kalma eğiliminde olur. Bu aralıklar her zaman için, rsı indikatörü nasıl yorumlanır sorusuna cevap olarak, ayarlar ve güvenliğin ve de sektörün ya da pazarın temel eğiliminin gücüne bağlı olarak da değişecektir.

Ana fiyatlar, gösterge tarafından onaylanmamış, yeni bir yüksek veya düşük değer oluşturur ise, bu sapma durumu, fiyatın tersine döndüğüne işaret edebilir. Daha düşük bir yükseliş yapar ise ve ardından bir önceki düşük seviyenin de altında, aşağı yönlü bir hareketle takip ederse, bu sefer bir tepe savurma noktası oluşturmuş olur. Aksine daha yüksek bir düşüş yaparsa ve ardından bir önceki yüksek seviyenin üzerinde, fakat bunu yukarı yönlü bir hareketle takip eder ise, alt salınım arızası oluşturmuş olur.

RSI Uyumsuzluk

Uyumsuzluk kelimesi sadece rsı uyumsuzluk adı altında ifade edilen bir terim değildir. Genel olarak, bir uyumsuzluk, aslında sapmadır. Bir olgunun başka bir olgudan farklı davrandığı anlamına gelir. Ekonomi veya finansal analizde bu durum, normalde benzer gelişmeleri gösterme eğiliminde olan iki ölçüm veya istatistiğin, bir anda farklı hareket ettiği anlamına gelmektedir.

Mesela, Türkiye gayrisafi hasılası yükseliyorsa, Avrupa gayrisafi hasılası düşüyorsa, farklılıklar olduğu söylenebilir. Yani, rsı uyumsuzluk bir sapmadır. İki farklı göstergeden farklı sinyaller veya farklı bilgiler çoğu zaman fiyat ve bir teknik göstergeden farklı bilgiler aldığımız anlamına gelir.

Zaman zaman, fiyat yeni bir yükselişe neden olur ve gösterge bunu yansıtamaz. Yani, göstergedeki yeni yüksek değer, önceki yüksek seviyeden daha düşüktür. Tersine olarak, bazen fiyat yeniden alt seviyeye düşer, ancak gösterge, önceki düşük seviyesinin altına inmez. Bu durumlar uyumsuzluğu tanımlar.

Fiyattan aldığımız bilgiler ile piyasa eğilimini sürdürür ve yeni aşırılık yapar. Göstergenin gösterdiği ise, piyasa bir önceki aşırılığı aşamaz ve trend en kısa şekilde geri döner. Bu şekilde ortada bir farklılık veya uyumsuzluk oluşmuş olur.

RSI Destek ve Dirençte Nasıl Kullanılır?

Bu güçlü gösterge, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli ticaret stratejileri için dünya çapında profesyonel ticaret adamları ve yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılır. Fazla alım ve fazla satım seviyelerini göstermenin yanı sıra, bu gösterge değerleri ayrıca, karar vermeye de yardımcı olur. Yatırımcıların finansal piyasanın durumuna bağlı olarak giriş veya çıkış noktalarını, verimli bir şekilde belirlemelerine izin verir.

Bunlar temelde, genel fiyat hareketleri, fiyat değişimleri ve trendler hakkında fikir veren, alım satım sinyalleridir. Bu gösterge uyarınca, sağlanan verilere dayanarak, yatırımcılar, bilgiye dayalı ticaret kararlarını kolaylıkla verebilir.

Kısaca söylemek gerekirse, profesyonel ticaret ve yatırımlarla uğraşanlar, göstergeyi, iki ana amaç için kullanır;

1- Tahminlerde bulunmak.

Bu gösterge, fiyat hareketlerinin gelecekteki seyrini tahmin etmek için kullanılabilir.

2- Uyarılmak için.

Bu gösterge, ayrıca yatırımcıları, genel fiyat dalgalanmaları hakkında uyararak, yorumlamalara dayalı olarak, daha iyi kararlar almalarını sağlar.


RSI İndikatörü Al-Sat Sinyalleri İçin Ne Kadar Güvenilir?

Bu indikatör bir momentum göstergesidir. Bu yüzden çok hızlı sonuçlara erişilebilmektedir. Doğru yorumlamalar için ekstra bilgi edinmek gerekebilir. Verdiği sonuçlar, direk yorumsal değildir. Farklı bakış açıları ile değerlendirmek ve bu yorumlar arasından, isabetli seçimleri yapabilmek gerekir.

Basitlik ve kullanım kolaylığı için, oldukça idealdir. Tek yönde sürekli fiyat hareketini trend olarak verir. Momentumdaki değişim, trenddeki gerçek değişimden daha hızlı olur. Bu nedenle bu indikatör, yön değiştirmek için fiyattan daha hızlı değişime sahip olacaktır. Bu, trendde değişiklik olması gerektiği anlamına gelmez. Bunun bir uyarı olduğu düşünülebilir. Fiyat yavaşlarken, indikatör eğilimini değiştirebilir.

Bu göstergede, göreceli güç endeksi indikatörünün sahip olduğu matematiksel kısıtlamalar sebebiyle önceden belirlenmiş ve sabitlenmiş seviyelere sahip olduğuna işaret eder. Fiyatlarda olduğu gibi, göstergenin de birçok iyi sinyal veren trend çizgileri bulunur. Ayrıca, sinyalin doğruluğunu artırmak için birden çok zaman çerçevesi kullanılmalıdır.

Daha kısa indikatör süreleri, çok sayıda radikal değerlerle sonuçlanır. Daha uzun indikatör zaman dilimleri ise, daha güvenilir sinyaller sağlar. Ancak diğer göstergeler kadar karlı değildir.

Gösterge destek ve direnci, momentumu, eğilimi vb. her ibareyi gösterebilir. Ancak yarın, bu durum tersine de dönebilir.

Tüm teknik analiz göstergeleri geçmiş fiyat hareketinin bir yansımasıdır. Hiçbiri şeyi tam ve doğru şekilde tahmin edemez. Pazarın dönemselliğini tahmin etmede iyiyseniz ve de sektör işbirliğine dayanan anlaşmalara sahip iseniz, gösterge iyi performans verir. Aksi takdirde kaybedebilirsiniz.

Özetlemek gerekirse; bu indikatör ne zaman ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak iyi bir göstergedir. Algoritma dahilinde, ticaret stratejileri için yoğun bir şekilde kullanılır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst