Bilgi Forex Terimleri

Paso

666
Sayfa Yöneticisi
13 Nis 2021
95
0
34
Forex-Terimleri-logo.png

Forex alanında kullanımı tercih edilen birçok teknik terim yer almaktadır. Özellikle yeni yeni bu alana ilgi duyan kişiler için bu terimleri bilmek uzmanlık seviyenizi arttıracak ve daha iyi yorumlama yeteneği kazandıracaktır.

FOREX TERİMLERİ NELERDİR?

Açık Pozisyon : Belirli miktarlarda açılmış olan işlemlerin piyasalarda kapanmamış olduğunu gösterir. Yatırımcıların istediği karı elde edemediklerinin göstergesidir.
Alış Fiyatı : Bir ürünün piyasadaki fiyatını gösterir. Yani piyasaya ürün satılırken alınan fiyattır. Alış fiyatları genel olarak satış fiyatından düşüktür.
Arbitraj : Değerli görülen döviz, senet gibi kağıtların daha değerli kağıtlar yerine satın alınma işlemidir. Yani daha çok kar elde edilecek bir kağıt var ise onun yerine satın alınır. Bu fırsat sürekli olarak çıkmaz ve kısa sürelidir.
Arz : Finansal ürünün o an ki, kabul ettiğiniz fiyattan satılma halidir. Arz edilmesidir.
Aracı Kurum : Yatırımcıların işlemlerinin piyasaya iletilmesini sağlayan kurumdur. Forex terimlerinde en çok duyulan terimdir.
Ayı Piyasası : Satışların yüksek olup, fiyatlar da düşüş yaşandığı piyasalardır. Piyasada ayılar güçlü diye bir cümle vardır. Bu cümle fiyatların düşeceği anlamı taşır.
Back-Test : Geri test anlamına gelir. Stratejilerin verimlerini ölçmek için geçmiş dönemlere ait çizelgeleri ilerletmek ve kararlar almak. Bu back-test işlemlerinde kayıt oluşturulur ve başarı analizleri ortaya çıkar.
Yatırımcıların kendilerini riske atmadan önceki işlemlerde sonuç çıkararak ilerlemesidir.
Stratejilerin sağlam olduğunu ve kar elde edildiğini göstermek amacı ile yapılır. Karmaşık yatırım stratejilerinde tercih edilen back-test sistemidir. Başarıyı test etmek için geçmişteki verileri kullanır.

İdeal Back-Test : Tarihsel veriler oluşturulurken iflas etmiş, satılmış şirketlerinde içinde bulunduğu temsili bir hisse senet şeklinde karşımıza çıkar. Eski dönemlere ait olup günümüzde ulaşılır hisselerden veriler de yüksek getiri sağlar.

Back-Test Faydaları :
Belirlediğiniz stratejiyi risk almadan deneyebilirsiniz.
Stratejinizi çabuk bir şekilde sınayabilirsiniz.
Güven ve inancınız gelişir.
Stratejiyi rafine hale getirebilirsiniz.
İşlemlerin tarihçesi oluşuturulur.

1- Bilinçli Beceriksiz :
Para kaybettikçe back-test piyasasında beceriksiz olduğunuzu düşünürsünüz.
2- Bilinçli Becerikli : Forex piyasası hakkında yakından bilgi sahibi olarak stratejileri öğrenmek. Başarı oranınız da artış olacaktır.
3- Bilinçsiz Becerikli : İşlemlere alışkanlık kazanmanız, risk almanız bu grup içerisine girer. Geri test işlemlerini yapıyor olmanız bu seviyede en güzel göstergedir.

Bant : Belirli biz zaman dilimi bulunmaktadır. Bu zaman dilimi arasında bant ürün fiyatları arasındaki farkı ortaya koyar. En yüksek seviye ile en düşük seviye arasındaki kısma bant denir. Örneğin dolar seviyesinin düşük ve yüksek aralıklarıdır.
Volalite standart sapmaya bağlı değişiklik gösterir. Volalitedeki değişik durumlarda standart sapmayı etkilemektedir. Fiyatların göreceli olarak yüksek veya düşük olduğunu gösterir. Bollinger bant fiyatları dışına çıkılırsa eğer fiyat hareketlerinde beklenmedik bir durum olduğunu gösterir.
Üst banda fiyatların yakınsa göreceli yüksek, alt banda yakınsa göreceli düşük olduğu görülür. Bu fiyat seyirleri alış ve satış olarak algılanmamalıdır.
Bollinger Bant Kullanımı : Bu bantların kullanılmasındaki en önemli sebep finansal bir ürünün yüksek veya düşük seviyesini bilmektir. Belirtilen ürünün hangi aralıkta dalgalandığı görülmek istenir. Bollinger bant üst seviyesi üzerinde aşırı alış seviyelerini, alt seviyesi altında ise aşırı satış seviyeleri şeklinde yorumlanır.
Ancak sadece tek bir analiz üzerinde ilerlemek doğru değildir. İndikatörler ile birlikte işlemler devam ederse doğru sonuç alınacaktır.
Basit Faiz : Miktarı belli olan paranın belirli bir dönemde üzerine faiz eklenmesidir. Bu basit faiz süresi belki bir gün, bir ay veya bir yıl olabilir. Dikkat çekilmesi gereken yer sadece basit faiz bir defa olmasıdır. Genellikle kısa süreli işlemler için uygulanır.
-Faiz oranı ve süre ilişkisi : Faiz ve süre doğru orantılıdır. Eğer aradaki orantı doğru orantı olmaz ise hesaplar yanlış çıkacaktır.
Basit Faiz Formülü :
I = P X i X t
I = Basit faiz tutarı
P = Başlangıçtaki para, sermaye
İ = Faiz oranı
t = Zaman
Yukarıdaki basit faiz hesaplama formülü olarak bilinir. Bu basit faiz hesaplama formülü ile doğru sonuca ulaşacaksınız.
Başlangıç Teminatı (Marjı): Forex piyasasında işlem yapmanız için gerekli olan teminat miktarını gösterir. İşlemin tescilli olması için takas hesabına yatırılması gereken başlangıç teminatı (marjı) denilir. Kolay bir şekilde para çevrilir ve nakit işlemlerden oluşur.
Vadeli işlemlerde ise taraf olan üye kar elde ettikçe, takas merkezi tarafından bu ücret yatırılır. Taraflar bir süre sonra başlangıç teminatı (marjı) hesabını kapatırsa takas merkezinden istenilen süre de para çekilir. Bazı durumlarda borsa ve takas hesabından başlangıç teminatı alınmaz. Teminat, korunma işlemi yapılan malın kendisi durumuna gelir.
BOE (Bank Of England) : İngiltere Merkez Bankası olarak bilinir. Bu boe (bank of england) asıl amacı, ülkenin para politikasını belirlemek ve para basmaktır. Bunların yanı sıra enflasyonu da kontrol altında tutmak istemişlerdir. Faizi boe (bank of england) artırması halinde borçlanma faaliyetleri de artış gösterir.
Tüketici harcamaları ve iç talepte azalmalar olur boe (bank of england) ve kar elde edilemez. Ayrıca faiz oranı ne kadar artarsa boe (bank of england) yıkım etkisi de bu yönde artış gösterecektir. Bankanın görevlerini şu şekilde sıralaya biliriz :

GBP stabilesinin sağlanması

Finansal seviyeyi korumak

Parasal dalgalanmaları azaltmak

Broker : Forex broker demek, aracı bir kurum olduğunu belirtir. İşlemlerin piyasalara iletilmesinde aracı görevi görür. Alım satım işlemleri arasında broker aracılık eder. Taraf olduğu kişi veya kurumların hesabına yapılan işlemlerdir.
Bundesbank : Almanya Merkez Bankası olarak bilinmektedir. 1957 yılında kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı ile Alman para birimi değersiz hale gelmiştir. Bu durum Almanya’da yeni bir ekonomik yapılanmaya götürmüştür. Çalışmalar doğrultusunda bundesbank ile halk tanışmıştır. Frankfurt, bundesbank merkezi olarak kabul edilmiştir. Avrupa Merkez Bankaları arasında önemli bir yere sahiptir.
Ticari bankaların kısa vadeli olarak borçlanması bu banka ile karşılanır. Birçok görevini Avrupa Merkez Bankasına devretmiştir. Fakat buna rağmen güçlü bir şekilde varlığı devam etmektedir. En temel görevi Eurosistem kararlarına katılmak sağlamaktır. Euro Bölgesi’nde ise fiyat istikrarını sağlayarak katkıda bulunmasıdır.
Buy Limit : Bir ürünün piyasa fiyatı altında yapılmak istenen alışları ifade eder. Yatırımcılar buy limit emrini verdikleri zaman fiyatı istedikleri gibi düşürürler. Fakat buy limit gerçekleştikten sonra fiyat tekrar yükseleceği düşünülür.
Sell Limit : Piyasadaki fiyatın mevcut fiyattan daha yüksek bir hale gelmesi beklenir. Bu durumda sell limit emri verilir. Fiyat istenilen seviye de olduğu zaman işlemler otomatik olarak gerçekleşir. Sadece satış yönlü pozisyonlar için kullanılır.
Buy Stop : Buy limitin tam tersi özellik gösterir. Bir ürünün piyasa fiyatının üzerinde yapılmak istenen alışlar için anlam ifade eder. Piyasa fiyatı belirlenmiş buy stop seviyesinde gelindiği zaman belirlenen buy limit için emir verilmesini sağlar.
Fiyat alanına yazılan değer şimdiki fiyattan yüksek olmalıdır. Fakat buy stop limit fiyatı kısmına ise ya altında ya da aynı fiyat seviyesi yazılmalıdır. Yatırımcı fiyatın belirlediği teknik olarak, o seviye kırıldığında daha hızlı yükselmenin beklenmesidir.
Sell Stop: Piyasa fiyatının altında satış işlemine girmek için kullanılan emirdir. Düşük fiyattan satış yapmak mantıklı gibi görülebilir. Ama bu seviye kırıldığı zaman fiyat hızla düşeceği beklentisine girilir.

Forex piyasası uluslararası bir piyasadır. Birbirinden çeşitli katımlıcılar bulunur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst